Warsztaty CCW

Warszawska strzelnica FSO gościła 24 listopada 2018 pierwsze w Polsce warsztaty Concealed Carry Weapon. Kurs adresowany był przede wszystkim do cywilów posiadających zezwolenie na broń, świadomych tego, że zdarzają się ekstremalne sytuacje i zagrożenie, w których trzeba radzić sobie samodzielnie przy odparciu zagrożenia, ochrony swoich rodzin czy mienia. Pod okiem najlepszych fachowców w Polsce szkoliła się grupa kilkunastu osób doskonaląc techniki dyskretnego przenoszenia broni, użycia jej w środowisku cywilnym, metody udzielania pierwszej pomocy przy użyciu ograniczonych środków, autoratownictwa, unikania zagrożeń, ale też adekwatnej obrony.

Umiejętności mogły podnieść także osoby, które ze względu na charakter swojej pracy, muszą doskonalić technikę i taktykę skrytego przenoszenie broni i używania jej poza poligonem czy strzelnicą. Instruktorzy podkreślali, że użycie broni jest ostatecznością, ale jeśli nastąpi, musi być skuteczne, odbyć się z poszanowaniem prawa i obrony koniecznej. Kluczem do opanowania tych umiejętności jest informacja, wiedza, trening, uczenie się od najlepszych, a podczas warsztatów Concealed Carry Weapon było tych wszystkich elementów pod dostatkiem.

“Wiedza i umiejętności dotyczące tej tematyki są zupełnie inne niż taktyka wojskowa, policyjna. W krytycznym momencie nie masz wsparcia, ani zwartego pododdziału, nie stoi za tobą cały aparat państwa, które cię obroni. Tego typu działania obarczone dużo większą odpowiedzialnością i koniecznością bycia samodzielnym. Cywil posiadający pozwolenie na broń może skutecznie wyszkolić się w tej dziedzinie pod warunkiem, że będzie sporo trenował, ciągle doskonalił” – mówi Marcin Jędrzejczak twórca warsztatów.

Eksperci Warsztatów Concealed Carry Weapon 2018:

– Warsztat praktyczny samoobrony związany z walką bronią jako narzędziem, kiedy oddanie strzału jest ostatecznością, poprowadził Marcin Jędrzejczak (Magazyn Arsenał i streetsmart.pl)

– Sposoby dyskretnego przenoszenia EDC w kontekście użycia broni palnej poprowadził Paweł Supernat (survivaltech.pl).

– Piotr Walerysiak (IKEN) – wykorzystanie broni palnej podczas ograniczonej widoczności przy użyciu oświetleniu oświetlenia zintegrowanego i rozdzielnego.

– Marek Mitura, Street Tactic – identyfikacja niebezpieczeństwa, rozpoznanie, uniknięcie zagrożenia lub skuteczne odparcie ataku jako forma samoobrony cywilów.

– Moduł poświęcony udzielaniu pierwszej pomocy poprowadził Sylwester Winiarski (autor książki Czekając na Medevac), który uzyskał najwyższe certyfikaty i odbył elitarne szkolenia w tej dziedzinie w USA.

Patron medialny: Magazyn Arsenał, Magazyn Strzał, FRAG OUT, TAC GEAR

Wsparcie techniczne i sprzętowe: Helikon-Tex, Mactronic, BUOS, BAYONET, 3Gun

Było bardzo edukacyjnie i pouczająco, do zobaczenia na kolejnych warsztatach.