Szkolenia

System szkoleń który oferujemy daje możliwość ciągłego rozwoju, krok po kroku, zaczynając od podstawowych umiejętności, po bardzo wyspecjalizowane szkolenia.

Zasadą nadrzędną naszych szkoleń jest minimalizacja technik, tak aby były  one instynktowne, proste i skuteczne. Nie nauczamy niezliczonej ilości technik- rozwiązań , dążymy do stosowania uniwersalnych procedur, które są narzędziami do rozwiązania wielu sytuacji. Nasze szkolenia cechuje duży realizm, tak aby stworzyć właściwe warunki nauczania i możliwość konfrontacji nauczanych technik.

Bądź bezpieczny i zawsze miej przewagę!