Szkolenia medyczne

Zasadą nadrzędną naszych szkoleń jest minimalizacja technik, tak aby były one instynktowne, proste i skuteczne, łatwe do nauczenia.

Nie nauczamy niezliczonej ilości technik – rozwiązań, dążymy do stosowania uniwersalnych procedur, które są narzędziami do rozwiązania wielu sytuacji. Nasze szkolenia cechuje duży realizm, tak aby stworzyć właściwe warunki nauczania i możliwość konfrontacji nauczanych technik.

System szkoleń który oferujemy daje możliwość ciągłego rozwoju, krok po kroku, zaczynając od podstawowych umiejętności, po bardzo wyspecjalizowane szkolenia.

 

Szkolenia medyczne, pierwsza pomoc i ratownictwo medyczne, tc3, tccc, udzielanie pomocy MED- LEVEL 1

Udzielanie pomocy osobom poszkodowanym, w sytuacjach związanych z agresją, napadem, użyciem broni palnej lub innej. Jak się do tego przygotować od strony niezbędnego sprzętu, umiejętności? Podczas szklenie dowiesz się co może cię spotkać w takich sytuacjach.

Szkolenie MED- LEWEL 2 MED- LEVEL 2

Auto ratownictwo. Często zdarz się że to my możemy ulec kontuzji lub zranieniu. Jak sobie udzielić pomocy, na co zwrócić szczególną uwagę? Jak przygotować swój zestaw do udzielania pomocy przedmedycznej? To wszystko na naszym szkoleniu.