O nas

Użyciem broni palnej zajmujemy się od blisko 20 lat. Swoje doświadczenie zdobywaliśmy głównie podczas codziennej pracy z bronią, jak również będąc szkolonymi przez szereg instruktorów w kraju i poza jego granicami. Kolejny ważny etap doświadczeń to praca jako szkoleniowcy w kraju i poza jego granicami. Naszą specjalizacją jest walka bronią, nie tylko strzelanie, ale cały aspekt wykorzystania broni palnej podczas walki. To bardzo szerokie spektrum umiejętności, od doboru broni, sposobu jej przenoszenia, na adekwatnym do sytuacji wykorzystaniu. Kolejnym ważnym tematem związanym z pracą z bronią jest umiejętność planowania i zabezpieczenia tych działań pod kontem udzielania pomocy przed medycznej.

Tak powstała firma STREETSMART, którą założył Marcin Jędrzejczak. To ponad 15 lat doświadczenia zawodowego w pracy na co dzień z bronią palną oraz prowadzenia szkoleń związanych z kompleksową walką bronią. To nieustanne zgłębianie praktycznego użycia broni w codziennych działaniach obronnych, konsultacje dotyczące dobory uzbrojenia, sprzętu i technik szkolenia.

Suma tych doświadczeń jest zawarta w programach szkoleń, które powstały wspólnie z wieloma, bezimiennymi osobami, które nie mogą być tu wskazane z uwagi na ciągłe zaangażowanie w czynnej służbie na rzecz obronności państwa. Wspólna wymiana doświadczeń, analiza przypadku, gwarantuje ciągły rozwój. Korzystamy również z doświadczenia weteranów, którzy mają wiedzę i potrafią się nią dzielić. Rynek cywilny posiada wielu wartościowych specjalistów w przydatnych nam dziedzinach, takich jak psychologia, medycyna, informatyka i oni również tworzą naszą firmę.

Zasadą nadrzędną naszych szkoleń jest minimalizacja technik, tak aby były one instynktowne, proste i skuteczne, łatwe do nauczenia.

Nie nauczamy niezliczonej ilości technik – rozwiązań, dążymy do stosowania uniwersalnych procedur, które są narzędziami do rozwiązania wielu sytuacji. Nasze szkolenia cechuje duży realizm, tak aby stworzyć właściwe warunki nauczania i możliwość konfrontacji nauczanych technik.

System szkoleń który oferujemy daje możliwość ciągłego rozwoju, krok po kroku, zaczynając od podstawowych umiejętności, po bardzo wyspecjalizowane szkolenia.

Wszyscy nasi instruktorzy posiadają stosowne, wymagane poprzez prawo kwalifikacje prowadzenia szkoleń i strzelań z broni palnej.

 

Bądź bezpieczny i zawsze miej przewagę!

Check Yo Self.